FANDOM


"A Bumpy Ride Tonight" là bài hát được chơi bởi ban nhạc Just Getting Started trong tập phim "Battle of the Bands".

Lời bài hát

(Nhạc dạo)

Zack: Boom, gun-powder, music gets louder
Shakes you down to your soul
Jump and shout, just knock yourself out
You're gonna wanna lose control

We're all burnin' and churnin', twistin' and turnin'
Sometimes you gotta let go
Don't you know we got a slam big jam, like a battering ram?
So you better look out below

You better buckle up and hold on tight
'Cause it's gonna be a bumpy ride tonight

MiloMelissa: Boom, gun-powder, music gets louder
Shakes you down to your soul
Zack: A bumpy ride tonight!

Milo và Melissa: Boom, gun-powder, music gets louder
Shakes you down to your soul
Zack: A bumpy ride tonight!

Milo và Melissa: Boom, gun-powder, music gets louder
Shakes you down to your soul
Zack: A bumpy ride tonight!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Milo và Melissa hát bè, tuy vậy, giọng bè của họ trong bài hát là giọng nam.

Lỗi

  • Melissa tuy chơi ghita bass, nhưng không có đoạn bass nào được nghe thấy trong bài hát (trừ phần nhạc dạo mở đầu)
  • Lúc Mort gõ dùi trống, hai tay áo trắng của cậu biến mất.

Cước chú

Kế trước:
"Saw Away at My Heart"
Bài hát Tiếp theo:
"Llama"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.