FANDOM


Ashley Michelle Simpson là họa sĩ cốt truyện của chương trình Milo Murphy's Law.

Cô được Dan Povenmire chú ý đến khi ông và Jeff "Swampy" Marsh đang làm một tập phim của chương trình Phineas and Ferb có bối cảnh 10 năm sau. Ông nhớ là ông đã thấy những bức vẽ của fan về bọn trẻ ở tuổi thiếu niên và sau khi tìm được tài khoản DeviantArt của cô, ông quyết định liên lạc với cô, nhưng cô ban đầu tin đó là trò lừa. Qua những người bạn của cô, Dan mới có thể thuyết phục là ông "thực sự muốn tuyển cô". Ashley được nêu tên trên phần hậu kết của tập phim "Act Your Age" ở mục "Thiết kế Nhân vật".

Tập phim cô được dựng cốt truyện

Liên kết ngoài

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.