FANDOMCách sử dụng

{{Hộp thông tin diễn viên/Draft
|tên diễn viên=
|hình ảnh=
|chú thích=
|tên thật=
|giới tính=
|sinh nhật=
|nơi sinh=
|chiều cao=
|nhân vật=
|vai trò=
|dự án khác=
|hình ảnh 2=
|chú thích 2=
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.