FANDOM


{{{thông điệp}}}

Cách sử dụng

Dùng trực tiếp cho một trang (không khuyến khích):

{{Thông báo
|màu nền=
|màu viền=''(không bắt buộc)''
|hình ảnh=''(không cần không gian tên 'File:')''
|kích thước ảnh=''(theo độ phân giải, 130 theo mặc định)''
|màu chữ=
|tiêu đề=
|giữa=''(chỉ dành cho những thông báo, 'yes' hoặc 'no')''
|thông điệp=
|ngày=~~~~~
}}

Hoặc, dùng cho bản mẫu mới

{{Thông báo
|màu nền=
|màu viền=''(không bắt buộc)''
|hình ảnh=''(không cần không gian tên 'File:')''
|kích thước ảnh=''(theo độ phân giải, 130 theo mặc định)''
|màu chữ=
|tiêu đề=
|giữa=''(chỉ dành cho những thông báo, 'yes' hoặc 'no')''
|thông điệp=
{{#if:{{{ngày|}}}|<small>''({{{ngày}}})''</small>}}
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.