FANDOM


"Baritone in a Deli" là đoạn nhạc đầu tiên của vở nhạc kịch thính phòng Mezzo Soprano, tại nhà hát thính phòng Danville. ("Smooth Opera-tor")

Lời bài hát

Mezzo Soprano: How dare a Baritone come into our deli
He's lucky I don't punch him in the belly

[...]

You know, that Baritone thinks he's gonna tell us
[...]
... I hear you shaking
I'll box his ears and all will hear his ringing

Nhóm hát bè: (We hear you, boss)
Mezzo Soprano: Yes?
[...]
Good!

Then he's gonna wake up with a horse?

Mezzo Soprano: Sao giọng Nam trung lại đến cửa tiệm của chúng ta
May là tôi không đấm vào bụng hắn.

[...]

Tên Nam trung đó nghĩ hắn sẽ dạy bảo chúng ta
[...]
...Tôi nghe tiếng rung tay của bạn
Tôi sẽ đấm hắn và khiến hắn phải rung rẩy

Nhóm hát bè: (Chúng tôi rõ rồi)
Mezzo Soprano: Phải thế.
[...]
Tốt!

Ròi hắn sẽ thức dậy cùng con ngựa hoang?

Kế trước:
"Mister Go"
Bài hát Tiếp theo:
"Music War"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.