FANDOM

Tugiacat666

biệt danh Thanh Tú

Hành chính viên Sáng lập viên
 • Tôi sống tại Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Tôi sinh ngày tháng 8 29
 • Nghề nghiệp của tôi là Student, a Wikia editor, a fanfic writer
 • Tôi là Male
 • Tugiacat666

  Đây là danh sách các bài hát sẽ thi đấu trong sự kiện Battle of the Songs đầu tiên do MMLVNFC tổ chức lần đầu. Tất cả các trận sẽ diễn ra vào 12:00 (giờ Việt Nam, UTC +7) trong ngày sắp đặt.


  Battle of the Songs Season 1 (2019)
  Vòng loại
  Ngày Mã trận Thông tin trận đấu
  15/7 VL1 Just Roll With It 2 44 - 56 Suit of Armor
  16/7 VL2 Just Roll With It 1 73 - 27 The Best Remaining
  17/7 VL3 I'm All Tied Up 56 - 44 One Thing or Another
  18/7 VL4 Mister Go 59 - 41 Just Messing Around
  19/7 VL5 Rooting for the Enemy 72 - 28 Athledecamathalon
  20/7 VL6 Don't Break Me 85 - 15 Safety Czar
  21/7 VL7 Toboggan of Love 38 - 62 I Need a Little TLC
  22/7 VL8 I Can't Find You 83 - 17 Lard World
  23/7 VL9 A Bumpy Ride Tonight 62 - 38 Llama
  24/7 V…
  Chi tiết >
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.