FANDOMBob Bowen là đạo diễn trong chương trình Milo Murphy's Law. Ông còn là đạo diễn trong Family GuyAmerican Dad và là họa sĩ cốt truyện trong Futurama.

Tập phim do ông đạo diễn

Thông tin cơ sở

  • Ngoài việc đạo diễn, ông còn là diễn viên bổ sung trong một vài tập phim của chương trình.

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.