FANDOM


Brigette Murphy là mẹ của Milo, Sara và là vợ của Martin trong gia đình Murphy. Bà hiện đang là kiến trúc sư, bất kể đến việc công trình đang xây có thể bị ảnh hưởng do định luật của gia đình.

Tính cách

Ngoại hình, dáng vẻ

Mối quan hệ

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

Xuất hiện

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.