FANDOMCô Baxter là một nhân vật trong Milo Murphy's Law, xuất hiện trong tập phim "The Substitute". Cô là giáo viên dạy thế môn khoa học và đã nhận ra mình thích nghề dạy học sau khi dạy Milo một ngày. [1]

Thư viện ảnh

MsBaxter
Thư viện ảnh cho Cô Baxter có thể được xem tại đây.

Xuất hiện

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.