FANDOMChristopher "Chris" Ybarra là họa sĩ cốt truyện trong Milo Murphy's Law

Tập phim do ông dựng cốt truyện

Liên kết ngoài