FANDOM


Danh sách các nhân vật trong chương trình Milo Murphy's Law.

Nhân vật chính

Những nhân vật sau đây đã xuất hiện trong hầu hết các tập phim của chương trình tại thời điểm này. (ngoại lệ là Melissa Chase không xuất hiện trong tập phim "Time Out", và Zack Underwood không xuất hiện trong tập phim "The Little Engine That Couldn't").

Hình ảnh Tên Miêu tả
Milo Murphy avatar - The Substitute
Milo Murphy Nhân vật chính trong chương trình, biến mỗi chướng ngại từ định luật Murphy trở thành những cuộc phiêu lưu thú vị, cùng với hai người bạn của mình.
Melissa Chase avatar - Missing Milo
Melissa Chase Là bạn của Milo và Zack. Cô là bạn thân lâu năm của Milo và luôn giúp đỡ cậu mặc cho những xui xẻo.
Zack Underwood avatar - Scream-a-Torium
Zack Underwood Là đứa trẻ mới ở thành phố và là bạn của Milo và Melissa. Cậu dần trở thành bạn với Milo khi đã quen dần với cách đối mặt định luật Murphy.

Nhân vật cấp hai

Nhân vật định kỳ

Nhân vật phụ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.