FANDOMDani Vetere là nhà biên soạn kịch bản của chương trình Milo Murphy's Law. Trước đó cô cũng từng là tác giả kịch bản của chương trình Phineas and Ferb.

Tập phim do cô viết kịch bản

Thông tin cơ sở

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.