FANDOM


Danville là một thị trấn không có thật ở Hợp chủng quốc Hoa Kì và là một địa điểm trong chương trình Phineas and Ferb. Nó nằm ở gần Thành phố Swamp, một địa điểm trong chương trình Milo Murphy's Law.

Danville lần đầu tiên được thừa nhận trong tập Worked Day, khi nó được VinnieBalthazar đánh dấu trên bản đồ để chở quả hồ trăn từ đường A đến đường B.

Thư viện ảnh


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.