FANDOM


"Don't Break Me" là bài hát được hát trong tập phim "Sunny Side Up". Trong bài hát, Milo và những người bạn của cậu thử nhiều cách để có thể bảo vệ quả trứng, nhưng tất cả đều thất bại.

Lời bài hát

You best be careful how you handle me
I'm not as sturdy as you think
You're too in touch with your dream plan, you see
I don't wanna be your weakest link

Hey, don't break me
Don't wanna crack in my precious shell
Keep your wild abandon to yourself

Hey, don't break me
Don't wanna be your lightning rod
Like the view just fine here from the shelf
So, baby, please don't break me

Please don't break me
Please don't break me

Bạn nên cẩn thận khi cầm lấy tôi
Tôi không cứng cáp như bạn nghĩ đâu
Nếu bạn quan tâm quá đến kế hoạch, bạn sẽ thấy
Tôi không muốn là kẻ yếu nhất ở đây

Này, đừng làm vỡ tôi
Không muốn làm vỡ cái vỏ quý giá
Đừng thoải mái quá mức bạn có thể

Này, đừng làm vỡ tôi
Không muốn làm cây que chớp nhoáng của bạn
Như tầm nhìn khá ổn ở trên cao
Nên, người ơi, đừng làm vỡ tôi

Xin đừng làm vỡ tôi
Xin đừng làm vỡ tôi

Thư viện ảnh

Sunny Side Up Image 64
Thư viện ảnh cho Don't Break Me có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Theo thứ tự mã sản xuất, đây là bài hát đầu tiên của chương trình.

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Rooting for the Enemy"
Bài hát Tiếp theo:
"Doctor Zone Theme Song"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.