FANDOM


Edward Rivera là họa sĩ cốt truyện trong chương trình Milo Murphy's Law. Ông cũng từng biên soạn kịch bản và là họa sĩ trong chương trình Phineas and Ferb.

Tập phim do ông dựng cốt truyện

Cước chú

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.