Milo Murphy's Law Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Milo Murphy's Law Wiki Tiếng Việt
Some say he doesn't even exist.jpg Họ đồn rằng ông ấy không hề tồn tại!


Bài viết, bản mẫu, hoặc đề mục này chưa được hoàn thiện. Mọi thành viên đều có quyền giúp nó trở nên hoàn thiện hơn.

Elliot Decker là lính tình nguyện canh người qua đường ở trường của Milo. Anh luôn theo dõi Milo và bảo vệ mọi người khỏi cậu.

Tính cách

Thư viện ảnh

Nhấp vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Elliot Decker.
Thư viện ảnh cho Elliot Decker có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Xuất hiện

Cước chú