FANDOM


(Thư viện ảnh)
Dòng 20: Dòng 20:
 
*"[[Party of Peril]]"
 
*"[[Party of Peril]]"
 
*"[[Smooth Opera-tor]]"
 
*"[[Smooth Opera-tor]]"
  +
*[[Time Out]] (vai phụ)
  +
*[[The Little Engine That Couldn't]] (xuất hiện giọng nói và được nhắc đến)
   
 
==Cước chú==
 
==Cước chú==
Dòng 25: Dòng 27:
   
 
[[en:Elliot Decker]] [[pl:Elliot Decker]]
 
[[en:Elliot Decker]] [[pl:Elliot Decker]]
  +
[[Thể_loại:Nhân vật]]
  +
[[Thể_loại:Nam]]
  +
[[Thể_loại:E]]
  +
[[Thể_loại:Trưởng thành]]

Phiên bản lúc 13:52, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Elliot Decker là lính tình nguyện canh người qua đường ở trường của Milo. Ông luôn theo dõi Milo và bảo vệ mọi người khỏi cậu.

Tính cách

Thư viện ảnh

The Note Image 29
Thư viện ảnh cho Elliot Decker có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Xuất hiện

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.