FANDOM


Dòng 20: Dòng 20:
 
*"[[Party of Peril]]"
 
*"[[Party of Peril]]"
 
*"[[Smooth Opera-tor]]"
 
*"[[Smooth Opera-tor]]"
*[[Time Out]] (vai phụ)
+
*"[[Time Out]]" (vai phụ)
*[[The Little Engine That Couldn't]] (xuất hiện giọng nói và được nhắc đến)
+
*"[[The Little Engine That Couldn't]]" (xuất hiện giọng nói và được nhắc đến)
  +
*"[[Missing Milo]]"
  +
*"[[Star Struck]]"
  +
*"[[Disaster of My Dreams]]"
  +
*"[[World Without Milo]]"
   
 
==Cước chú==
 
==Cước chú==

Phiên bản lúc 14:53, ngày 29 tháng 9 năm 2017

Elliot Decker là lính tình nguyện canh người qua đường ở trường của Milo. Ông luôn theo dõi Milo và bảo vệ mọi người khỏi cậu.

Tính cách

Thư viện ảnh

The Note Image 29
Thư viện ảnh cho Elliot Decker có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Xuất hiện

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.