FANDOM


(Xuất hiện)
Dòng 27: Dòng 27:
 
*"[[Disaster of My Dreams]]"
 
*"[[Disaster of My Dreams]]"
 
*"[[World Without Milo]]"
 
*"[[World Without Milo]]"
  +
*"[[Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!]]"
   
 
==Cước chú==
 
==Cước chú==

Phiên bản lúc 13:25, ngày 10 tháng 11 năm 2017

Elliot Decker là lính tình nguyện canh người qua đường ở trường của Milo. Cậu luôn theo dõi Milo và bảo vệ mọi người khỏi cậu.

Tính cách

Thư viện ảnh

The Note Image 29
Thư viện ảnh cho Elliot Decker có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Xuất hiện

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.