FANDOM


Everybody is Here là bài hát được hát ở cuối tập phim, lúc cả gia đình Murphy của Milo, bố mẹ của Zack, bố của Melissa, Mort, Amanda, và cả CavendishDakota ngồi trên bàn ăn tại một nhà hàng Trung Quốc trong tập "A Christmas Peril". Ở cuối tập còn có cảnh ở tương lai năm 2195, lúc Cavendish và Dakota đã làm lành với nhau và cùng nhau kí tên cho fan hâm mộ bài hát hit của họ, "We're Going to the Zoo".

Lời bài hát

It's not about the mistletoe or decorations
That we keep in the basement
And it's not about presents
'Cause that's just product placement

It's not just a time of year
It's not about Santa or a dozen reindeer
But it's a time that we can be of cheer
And we all know it's Christmas

'Cause everybody is here
Everybody is here
Everybody is here

Bản dịch

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Cước chú

Kế trước:
"This is Really Happening"
Bài hát Tiếp theo:
TBA
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.