FANDOM


Some say he doesn't even exist Họ đồn rằng ông ấy không hề tồn tại!


Bài viết, bản mẫu, hoặc đề mục này chưa được hoàn thiện. Mọi thành viên đều có quyền giúp nó trở nên hoàn thiện hơn.

Đó là điều cháu thích khi đi nghỉ. Cứ đi theo dòng đời.

Milo Murphy

Khi Milo vô tình gia nhập vào kì nghỉ của một gia đình khác, họ phải học cách để đối mặt với Định luật Murphy.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

Family Vacation title card
Thư viện ảnh cho Family Vacation có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • "Lard World" sau đó đã xuất hiện trong tập "Murphy's Lard"

Thông tin phát hành

  • Đây là tập phim đầu tiên được phát hành vào năm 2017.
  • Ngày công chiếu đầu tiên của tập này là vào ngày 20 tháng 11, 2016, nhưng bị chuyển đến ngày 6 tháng 3, 2017 để phục vụ cho lượt công chiếu hàng loạt vào tháng 3.
  • Rob Morrow và Debbon Ayer, những người lồng tiếng cho ông bà Brulee, là vợ chồng ngoài đời thực.

Công chiếu toàn cầu

  • 13 tháng 3, 2017 (Canada)
  • 17 tháng 3, 2017 (Đông Nam Á)
  • 20 tháng 3, 2017 (Mĩ Latinh)

Lỗi

  • Đường sọc chéo trên bộ đồ tắm của Melissa thay đổi trong hai lần xuất hiện.

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"The Wilder West"
Tập phim Tiếp theo:
"Murphy's Lard"
x - s - t Tập phim
Mùa 1 "Going the Extra Milo" • "The Undergrounders" • "Rooting for the Enemy" • "Sunny Side Up" • "The Doctor Zone Files" • "The Note" • "Party of Peril" • "Smooth Opera-tor" • "Worked Day" • "The Wilder West" • "Family Vacation" • "Murphy's Lard" • "Secrets and Pies" • "Athledecamathalon" • "The Substitute" • "Time Out" • "We're Going to the Zoo" • "School Dance" • "Battle of the Bands" • "The Math Book" • "The Little Engine That Couldn't" • "The Llama Incident" • "Missing Milo" • "Star Struck" • "Disaster of My Dreams" • "A Clockwork Origin" • "Perchance to Sleepwalk" • "Some Like it Yacht" • "Backward to School Night" • "World Without Milo" • "The Race" • "Love Toboggan" • "The Island of Lost Dakotas" • "Fungus Among Us" • "Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" • "A Christmas Peril"
Mùa 2 "The Phineas and Ferb Effect" • "Snow Way Out" • "Teacher Feature" • "Picture Day" • "Agee Ientee Diogee" • "Game Night" • "Pace Makes Waste" • "Cake 'Splosion!" • "Lady Krillers" • "Doof's Day Out" • "Disco Do-Over" • "The Ticking Clock" • "Managing Murphy's Law" • "Milo's Shadow" • "Sick Day" • "Field of Screams" • "Spy Little Sister!" • "Dog Walker, Runner, Screamer" • "Now I Am a Murphy" • "Freefall" • "Milo's World" • "Abducting Murphy's Law" • "The Goulash Legacy" • "The Dog Who Knew Too Much" • "Adventure Buddies" • "Ride Along Little Doggie" • "Look At This Ship" • "Cast Party" • "Safety First" • "Cavendish Unleashed" • "First Impressions" • "The Speech and Debate League of Death and Destruction Cross Town Explosion Event‎" • "The Mid-Afternoon Snack Club" • "Parks and Wreck" • "Escape" • "Milo in Space" • "Sphere and Loathing in Outer Space"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.