FANDOM


"He's Coming Up" là một bài hát được chơi trong tập phim Mùa 2, "Teacher Feature", trong lúc Milo, MelissaZack giúp Scott khắc phục những thiếu sót của mình trong giao tiếp xã hội.

Lời bài hát

Phần đầu

We can all agree
He'll never be the height of fashion
And what's more it's a chore
Just teaching him basic social interaction
He's a serious fixer-upper
That might be cruel but it's not wrong
And you know he's been down for oh, so long

(But) He's coming up!
Quite literally, he's coming up from underground
He's coming up!
And now for better or worse
He's ready to paint the town

He's got a good heart, and that's a start
But his mind's a bit unsound
And we're not lying, he's really trying
So nothing's gonna keep him down

He's coming up!

Ta có thể đồng tình
Rằng ông ấy không giỏi về thời trang
Đến lúc ta làm việc này
Dạy ông ấy về mối giao tiếp xã hội cơ bản
Ông ấy cần thực sự thay đổi
Tuy hơi khắt khe nhưng vẫn đúng đắn
Vì ông ấy đã sống ở dưới đây quá lâu rồi

(Nhưng) Ông sẽ trỗi dậy!
Hay nói theo nghĩa đen, ông ấy trỗi dậy từ dưới lòng đất
Ông sẽ trỗi dậy!
Dù chuyện suôn sẻ hay bất lợi
Ông ấy đã sẵn sàng vui chơi

Ông có trái tim nhân hậu, là một điểm cộng
Nhưng ông không nhạy bén cho lắm
Thật đấy, ông đang rất cố gắng
Không gì có thể làm ông chùn bước

Ông sẽ trỗi dậy!

Phần cuối

He's coming up!
(He's coming up and there can be no doubt)
He's coming up!
(He's coming up and he's going out)
He's coming up and he's going out tonight

He's coming up

Ông sẽ trỗi dậy!
(Ông sẽ trỗi dậy, không nghi ngờ gì nữa)
Ông sẽ trỗi dậy!
(Và sau đó ông sẽ đi hẹn hò)
Ông ấy sẽ trỗi dậy và đi hẹn hò

Ông sẽ trỗi dậy!

Thư viện ảnh

Teacher Feature (105)
Thư viện ảnh cho He's Coming Up có thể được xem tại đây.
Kế trước:
"No Day Like a Snow Day"
Bài hát Tiếp theo:
"Recurring Raccoon"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.