FANDOM


He's Leaving là một bài hát từ một tập phim mùa 2, "Doof's Day Out".

Lời bài hát

He's leaving,
He's leaving!

(beat)

I'm sorry,
That's rude.

Ổng đi rồi
Ổng đi rồi!

(ngắt quãng)

Tôi xin lỗi
Thật thô lỗ

Thông tin cơ sở

Kế trước:
"Lady Kriller"
Bài hát Tiếp theo:
"We Gotta Drive"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.