FANDOM


"Horseface the Equestrian Barbarian" là một bài hát được hát khi Milo và gia đình Brulee tạm dừng chân ở một khu vui chơi "Người mặt ngựa mạn rợ cưỡi ngựa".

Lời bài hát

Horseface the Equestrian Barbarian (Người mặt ngựa mạn rợ cưỡi ngựa)

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Murphy Family Vacation"
Bài hát Tiếp theo:
"Lard World"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.