FANDOM


"How Do I Do It" là một bài hát được thực hiện trong tập phim đầu tiên của Mùa 2, "The Phineas and Ferb Effect". Bài hát thể hiện tâm trạng băn khoăn của Milo, không biết bằng cách nào để có thể sử dụng định luật Murphy làm lợi thế cho mình.

Lời bài hát

Doo-wah, doo-wah, yeah, doo-wah!
Doo-wah, doo-wah, yeah, doo-wah!

You can analyze probability
Or organize a form of inquiry.
You can hook me up and scan my alpha waves.

You can ionize me, hypnotize me
Oxidize or digitize me
See how this phenomenon behaves.

(Everybody look right) Here I am
(Everybody look left) There goes the jam
You know I'm standing right here
And still the cause is not quite clear.

(How does it happen?) I'd just like to address
(How does it happen?) Some questions about process
(How does it happen?) Listen closely while we go through it.

(How does it happen?) Is there something that we've missed?
(How does it happen?) Some chemical catalyst
(How does it happen?) Got to be some science to it
People wanna know how do I do it.

Doo-wah, doo-wah, yeah, doo-wah!
Doo-wah, doo-wah, yeah, doo-wah!

Bạn có thể phân tích khả năng
Hoặc tìm cách điều tra tôi
Cứ việc treo tôi lên rồi quét sóng alpha tôi.

Cứ việc ion hóa tôi, thôi miên tôi,
Oxi hóa hay số hóa tôi
Hiện tượng kì lạ này trông ra sao rồi?

(Nhìn phải đi mọi người) Tôi ở đây
(Nhìn trái đi mọi người) Kẹt máy rồi đấy
Tôi đang hiện diện ở đây
Vậy mà chưa thấy gì nhiều ở trong này.

(Mọi chuyện như thế nào?) Tôi chỉ muốn nói thêm
(Mọi chuyện như thế nào?) Những câu hỏi về quy trình
(Mọi chuyện như thế nào?) Nhớ nghe rõ khi biết được gì nhé.

(Mọi chuyện như thế nào?) Bọn mình đã bỏ lỡ gì chăng?
(Mọi chuyện như thế nào?) Một chất xúc tác, chẳng hạn?
(Mọi chuyện như thế nào?) Có gì đó rất khoa học ở đây
Và họ đều muốn biết tôi làm như thế nào.

Thư viện ảnh

The Phineas and Ferb Effect Image 700
Thư viện ảnh cho How Do I Do It? có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Bài hát ám chỉ bài Uptown Funk của Bruno Mars qua trang phục của năm nhân vật biểu diễn trong bài.

Xem thêm

Kế trước:
"Pressure""
Bài hát Tiếp theo:
"No Day Like A Snow Day"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.