FANDOM


"I'm All Tied Up" là một bài hát được hát trong tập phim "The Island of Lost Dakotas", trong lúc Milo cùng với MelissaZack bị buộc lại bởi dây giày của Milo. Họ đang trên đường đi tìm Khủng long giăm bông 2, nhưng lại bị kéo lê trên đường đi.

Lời bài hát

Don't think I can handle one more thing.
I've got no time to play.
I'm like a package all wrapped in string
I'm all tied up today.

Got no room for more commitments.
My life's in disarray.
I could really use a little assistance.
All tied up today.
I'm all tied up with you

I'm all tied up with you,
(All tied up with you)

I'm juggling a lot of balls here.
Wish I could throw a few away.
I can't answer any more calls dear.
All tied up today.

I'm all tied up with you.
I'm all tied up with you.

Đừng mong tôi giải quyết một thứ nữa
Tôi không có thời gian chơi đùa
Tôi như thùng hàng có đầy dây nhợ
Tôi đã bị buộc trong hôm nay

Không còn chỗ cho những tôi phạm nữa
Cuộc sống của tôi bị xáo trộn
Tôi có lẽ cần sự giúp đỡ
Tôi đã bị buộc trong hôm nay
Tôi đã bị buộc với bạn rồi

Tôi đã bị buộc với bạn rồi
(Bị buộc với bạn rồi)

Tôi đang tung hứng rất nhiều quả bóng đây
Giá như tôi có thể ném bớt đi
Không thể trả lời thêm cuộc gọi nào nữa
Tôi đã bị buộc trong hôm nay

Tôi đã bị buộc với bạn rồi
Tôi đã bị buộc với bạn rồi

Thông tin cơ sở

  • Đây là bài hát đầu tiên được chia làm hai phần và bị ngăn cách bởi một đoạn hội thoại.
  • Một thị trưởng mới được biết đến ở thành phố Danville, với trước đó là thị trưởng Roger trong Phineas and Ferb.

Nối tiếp

  • Sự kiện xe cứu hỏa mất kiểm soát gây thiệt hại cho đường số 5 được nhắc đến trong lời phát biểu của thị trưởng đối với những người dân. ("The Little Engine That Couldn't")
  • Tảng đá khổng lồ cũng được nhắc đến. ("Disaster of My Dreams")

Ám chỉ

  • Phineas and Ferb - Aglet, đầu mút dây giày, một khái niệm khá phổ biến trong chương trình, được Milo nhắc đến ở cuối bài hát.
Kế trước:
"We're Going to the Zoo"
Bài hát Tiếp theo:
"One Thing or Another"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.