FANDOM


"I've Got No Excuses" là bài hát từ tập phim "The Note". Bài hát được thực hiện trong lúc Milo, MelissaZack tìm tờ ghi chú của bác sĩ dành cho Milo, khi nó đang nằm đâu đó tại một nhà máy phân loại giấy.

Lời bài hát

I know you've heard it all before
Like when I told ya that the dog ate my homework
Or When I left it in my other pants
And then they went in the wash

Aw, yeah

And I know this story isn't easy to accept
But the power went out so I overslept
I had a million good excuses
Now they're gone we'll have to cope with the loss

Yeah, yeah, yeah

(I've got no...)
No explanation
(I've got no...)
No validation
(I've got no...)
No justification
I'm just useless, baby

(I've got no...)
No mitigation
(I've got no...)
No confirmation
No documentation
No excuses, baby, today

Tôi biết là bạn đã nghe từ trước
Như lúc tôi bảo bạn là chó ăn bài tập của tôi
Hoặc khi tôi để nó trong cái quần khác
Rồi chúng được đem đi giặt

Aw, yeah

Và tôi biết rằng chuyện này không dễ chấp nhận
nhưng sức lực cũng không còn nên tôi ngủ quên luôn
Tôi có cả triệu lời xin phép
Giờ chúng biến mất và ta phải đối diện với mất mát

Yeah, yeah, yeah

(Tôi không có...)
Không lời giải thích
(Tôi không có...)
Không thừa nhận gì cả
(Tôi không có...)
Không lời bào chữa
Tôi chỉ là người vô dụng, người ơi

(Tôi không có...)
Không giảm nhẹ gì cả
(Tôi không có...)
Không lời chấp nhận
Không có chứng từ
Không lời xin phép, người ơi, ngày hôm nay

Thư viện ảnh

The Note Image 206
Thư viện ảnh cho I've Got No Excuses có thể được xem tại đây.

Xem thêm

Kế trước:
"Doctor Zone Theme Song"
Bài hát Tiếp theo:
"I Gotta Go"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.