FANDOM


"I Can't Find You" là bài hát được chơi trong tập phim "Missing Milo", ngay lúc Vinnie Dakota bật nhạc trên chiếc xe limo của BrickSavannah. Milo vắng mặt ở thành phố và đi du hành thời gian cùng với Cavendish và Dakota, vì thế ZackMelissa cùng nhau đi tìm Milo.

Lời bài hát

I can't find you, where you gone?
Is it some exotic trip you on?
Did ya dawdle up the Amazon?
Or are you just laying low?

You're not here, you're not there
I've looked for you almost everywhere
I ask around, but only get blank stares
No one seems to know
No one seems to know

'Cause I can't find you
Can't track you down
Are you hiding out or did you just skip town? (I can't find you)
I searched this city up and down (I can't find you)
It's like I'm always two steps behind you

And I, I can't find you!

Tôi không tìm được bạn, bạn đã ở đâu?
Bạn đang ở một chuyến đi thú vị nào đó ư?
Bạn đang vật lộn ở rừng Amazon?
Hoặc bạn chỉ đang sải bước ở đâu đó?

Bạn không ở đây, cũng chẳng ở kia.
Tôi đã tìm bạn ở hầu hết khắp mọi nơi
Tôi hỏi người xung quanh, nhưng chưa có câu trả lời
Không ai biết được gì
Không ai biết được gì

Vì tôi không tìm được bạn
Không thể theo được bạn
Bạn đang chơi trốn tìm hay đã lạc mất khu phố
Tôi chạy lên chạy xuống tìm khắp thành phố
Nhưng có vẻ là tôi chậm hơn bạn nhiều

Và tôi, tôi không tìm được bạn

Thông tin cơ sở

Ám chỉ

  • Phineas and Ferb - Trong bài hát, Melissa đến tìm Milo tại cửa tiệm của một người phụ nữ đang đọc tờ báo vịt Momo

Cước chú

Kế trước:
"Pistachios"
Bài hát Tiếp theo:
"Hoverator Theme"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.