FANDOM


"I Knew It" là bài hát được Sara hát khi biết mình đã đúng ở cảnh phim tại miền Tây hoang dã trong tập phim "The Wilder West".

Lời bài hát

Sara: Oh, yeah!
I knew it, I was right,
I said I knew it, I was right!
I knew it, okay, oh yeah, I knew it
I knew it, I was right!

Sara: Oh, yeah!
Mình biết rằng mình đã đúng,
Mình nói là mình biết rằng mình đã đúng!
Mình biết mà, okay, oh yeah, mình biết mà
Mình biết là mình đã đúng!

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"The Show Must Go On"
Bài hát Tiếp theo:
"Murphy Family Vacation"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.