FANDOMJim Bernstein là tác giả kịch bản trong chương trình Milo Murphy's Law. Trước đó ông cũng là tác giả kịch bản trong chương trình Phineas and Ferb và là nhà đồng sáng lập của chương trình Mighty Med.

Tập phim do ông viết kịch bản

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.