FANDOMJoseph S. Scott là một họa sĩ vẽ cốt truyện cho chương trình Milo Murphy's Law. Trước đây ông từng làm việc cho các phim hoạt hình Nicktoons như Rugrats, The Wild ThornberrysAs Told By Ginger.

Tập phim do ông vẽ cốt truyện

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.