FANDOM



Joshua Pruett là nhà viết kịch bản trong chương trình Milo Murphy's Law. Trước đó, ông cũng góp phần là nhà viết kịch bản và họa sĩ cốt truyện trong Phineas and Ferb.

Tập phim do ông viết kịch bản

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.