FANDOM


Bài hát "Just Geting Started" là bài hát được thực hiện trong tập phim Mùa 2, "Managing Murphy's Law". Zack bất chợt nảy ra một ý tưởng cho bài hát mới với tên gọi trùng với tên ban nhạc hiện tại của mình.

Lời bài hát

Zack Underwood: Would it look better on a marquee
If we were called The Sonic Three,
Or Psychedelic Banshee,
Or Cybernetic Bumblebee?

Would we get more applause
If we were called Lizards of Oz,
Or the Semi-Crazy Straws,
Or just the Murphy's Laws?

Tất cả: What's in a name?
If we're rocking just the same
And we're just getting started
(We're just getting started)

We're just another band
We're not in need of a brand
And we're just getting started
(We're just getting started)

Go tell everyone that we're not done
No, we've just begun with a band
We're just getting started

ooo wow oo wow

Just getting started

[...]

Just getting started

wow oo wow oo wooow

(We're just getting started)
We're Just Getting Started!

Thư viện ảnh

Managing Murphy's Law (204)
Thư viện ảnh cho Just Getting Started (bài hát) có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Kế trước:
"Tick-Ticking Away"
Bài hát Tiếp theo:
"Just Roll With It"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.