FANDOM"Just Roll With It" là một bài hát được hát bởi MiloZack, cùng với phần đệm ghita bass của Melissa và đệm trống của Mort. Sau khi thấy được ban nhạc chính chơi trong tiệc nhảy không còn ở đó nữa, Milo và bạn của cậu thế chỗ của ban nhạc để chơi nhạc.

Bài hát được cả ban nhạc tập lại, và được nghe lại trong tập "Disaster of My Dreams", lúc Elliot đang cố cho hòn đá tròn lăn không làm vỡ những vật quý giá và gây thiệt hại trong trường.

Lời bài hát

Phiên bản "School Dance"

(Come on, baby)

Zack: Sometimes it looks like there is no solution
Milo và Zack: You wish you had a stronger constitution
Zack: Don't have to worry 'bout mistakes you made
Milo và Zack: When life gives you lemons, you make lemonade

Hey, what'cha gonna do?
There's gotta be something that will get you through
Zack The world is gonna shake you
But don't you let it break you in two
(Oh, yeah)

(Come on, baby)
Milo và Zack: Just roll with it
Just roll with it
Zack: You gotta know to let you go
And just roll with it

Lưu ý: Lời hát được in chữ màu xanh được nghe thoáng qua trong tập phim.

(Lên nào, người ơi)

Zack: Đôi lúc cứ tưởng rằng không có cách giải quyết
Milo và Zack: Khi đó bạn muốn mình khoẻ mạnh hơn

Hãy làm những điều bạn sẽ làm
Chắc chắn có thứ gì đó sẽ khiến bạn thành công
Zack Thế giới sẽ rung chuyển
Nhưng đừng làm nó lung lay bạn theo
(Oh, yeah)

(Lên nào, người ơi)
Milo và Zack: Cứ vui chơi hết mình đi
Cứ vui chơi hết mình đi
Zack: Bạn hãy thả lỏng người ra, và vui chơi hết mình đi

Phiên bản "Disaster of My Dreams"

(Come on, baby)
(Come on, baby)

Zack: Sometimes it looks like there is no solution
Milo và Zack: You wish you had a stronger constitution
Zack: Don't have to worry 'bout mistakes you made
Milo và Zack: When life gives you lemons, you make lemonade

(Hey!)

Hey, what'cha gonna do?
There's gotta be something that will get you through
Zack: The world is gonna shake you
But don't you let it break you in two
(Oh, yeah)

Zack và Milo: You can schedule and plan, but you gotta understand
You're never really in control
You gotta know to let you go
And just roll with it

(Hey!)

(Hey!)

Hey, what'cha gonna do?
There's gotta be something that will get you through
Zack: The world is gonna shake you
But don't you let it break you in two
(Oh, yeah)

Zack và Milo: You can schedule and plan, but you gotta understand
You're never really in control
You gotta know to let you go
And just roll with it

Phiên bản "Milo's Shadow"

Zack: Sometimes it looks like there is no solution
Milo, Zack và Melissa: You wish you had a stronger constitution
Zack: Don't have to worry 'bout mistakes you made
Milo, Zack và Melissa: When life gives you lemons, you make lemonade

(Hey!)

Hey, what'cha gonna do?
There's gotta be something that will get you through
Zack: The world is gonna shake you
But don't you let it break you in two
(Oh, yeah)

Milo, Zack và Melissa: You can schedule and plan, but you gotta understand
You're never really in control
You gotta know to let you go
And just roll with it

Thư viện ảnh

Screenshot (187)
Thư viện ảnh cho Just Roll With It có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Thành viên của ban nhạc Just Getting Started chơi nhạc với nhau trước khi được thành lập chính thức ở tập phim "Battle of the Bands".
  • Milo và Melissa hát bè trong bài hát, nhưng giọng bè của họ là giọng nam thay vì giọng một nam và một nữ.

Thành viên trong ban nhạc

  • Zack - Nghệ sĩ ghita chính và Ca sĩ chính
  • Milo - Nghệ sĩ đàn accordion và Giọng bè
  • Melissa - Nghệ sĩ ghita bass và Giọng bè
  • Mort - Nghệ sĩ trống

Xem thêm

Kế trước:
"I Need a Little TLC"
Bài hát Tiếp theo:
"He Shall Be Our Leader"
Kế trước:
"Safety Czar"
Bài hát Tiếp theo:
"Just Messing Around"
Kế trước:
"You Go, Girl!"
Bài hát Tiếp theo:
"Giai điệu xấu xa Doofenshmirtz"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.