FANDOMKyle Menke là nhà biên soạn kịch bản, họa sĩ cốt truyện, và là người giám sát cốt truyện trong chương trình Milo Murphy's Law. Trước đó ông còn là tác giả và họa sĩ cốt truyện trong chương trình Phineas and Ferb.

Tập phim ông được viết kịch bản

Tập phim ông được dựng cốt truyện

Liên kết ngoài

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.