FANDOM


"Llama" là bài hát được hát trong tập "The Llama Incident". Trong lúc Milo đang kể lại tai nạn lạc đà, bài hát được chơi lúc Milo và Melissa đuổi theo con lạc đà lấy đi ba lô của Milo; và lúc Melissa bị dính thạch hồ trăn, đang bị lũ lạc đà đuổi theo sau.

Lời bài hát

Phần đầu

(Nhanh)
Llama, llama, llama, llama, llama
Llama, llama, llama, llama, llama
(Llama, llama, llama, llama, llama)
(Llama, llama, llama, llama, llama)

(Chậm)
Llama, llama, llama
Llama, llama, llama

(Rất nhanh)
Llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama

Here's a llama, there's a llama and another llama over there
We've got llamas to spare
There's a baby llama, and a papa and a mamam llama
In a llama mini-drama. Better beware

¿Como se llama, llama?
What's the trauma
Oh, llama, you're the bomb-a, and you're blowing up
You're everywhere
A formal-looking llama
Is he on his way to prom-a?
It's hard to remain calm-a
When you're overrun by llamas

(Rất nhanh)
Llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama

Hey, llama, you're the bomb-a, and you're blowing up, you're everywhere

(Chậm)
Llama, llama, llama
Llama, llama, llama
Llama, llama, llama

(Rất nhanh)
Llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama, llama
Llama

(Nhanh)
Lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà
Lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà
(Lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà)
(Lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà)

(Chậm)
Lạc đà, lạc đà, lạc đà
Lạc đà, lạc đà, lạc đà

(Rất nhanh)
Lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà

Ở đây có một con lạc đà, ở đằng này có một con lạc đà và ở đằng kia có một con lạc đà
Chúng ta có thật nhiều lạc đà
Ở kia có lạc đà con, và lạc đà bố và lạc đà mẹ
Trong một vở nhạc kịch lạc đà. Vậy nên hãy coi chừng

¿Como se llama, llama?
Có chuyện gì vậy
Ôi, lạc đà ơi, ngươi là một quả bom, và ngươi đang nổ tung
Giờ thì ngươi ở khắp mọi nơi
Con lạc đà điển hình
Có phải nó đang trên đường dự tiệc?
Thật là khó để mà bình tĩnh
Khi bạn đang bị một đám lạc đà đuổi theo

(Rất nhanh)
Lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà

Này, lạc đà, ngươi là một quả bom, và ngươi đang nổ tung, giờ thì ngươi ở khắp mọi nơi

(Chậm)
Lạc đà, llama, llama
Lạc đà, llama, llama
Lạc đà, llama, llama

(Rất nhanh)
Lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà, lạc đà
Lạc đà

Phần cuối

(Chậm)
Llama, llama, llama
Llama, llama, llama

(Nhanh)
Llama, llama, llama, llama, llama
Llama, llama, llama, llama, llama

(Llama, you're the bomb-a, and you're blowing up, you're everywhere)

One thing I can promise, I've been all across this nation
Never seen so many llamas, so here's my punctuation
It's "llama, comma, llama, comma, llama, comma, llama, comma,
Llama, comma, llama, Oxford comma, and llama..."

(Chậm)
Llama, llama, llama

Thông tin cơ sở

  • Một tên hồ trăn bị đâm bên trong đàn lạc đà trước tập "Missing Milo".
Kế trước:
"A Bumpy Ride Tonight"
Bài hát Tiếp theo:
"Woodpecker"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.