FANDOM


Mùa 2Mùa thứ hai của chương trình Milo Murphy's Law. Mùa 2 được công bố vào ngày 29 tháng 2, 2017, sau khi đã hoàn tất phát sóng mười tập phim đầu tiên của Mùa 1. Mùa phim sẽ bắt đầu với tập phim 45 phút crossover với Phineas and Ferb, "The Phineas and Ferb Effect", nối tiếp dòng truyện hồ trăn từ các tập "The Substitute", "Missing Milo" và "Fungus Among Us".

Danh sách các tập phim

Tổng quan

Mùa Tập # Ngày đầu lên sóng Ngày cuối lên sóng
Mùa thứ 2 34 tập 11 phút
2 tập 22 phút
1 tập đặc biệt
5 tháng 1, 2019 18 tháng 5, 2019

Danh sách cụ thể

Tập số Tập số
(mùa)
Tên tập phim Disney Channel Hoa Kì Mã sản xuất iTunes
Vol. #
37 1 "The Phineas and Ferb Effect" 5 tháng 1, 2019 201/202 3
38 2 "Snow Way Out" 12 tháng 1, 2019 203a 3
39 3 "Teacher Feature" 12 tháng 1, 2019 203b 3
40 4 "Picture Day" 19 tháng 1, 2019 204a 3
41 5 "Agee Ientee Diogee" 19 tháng 1, 2019 204b 3
42 6 "Game Night" 26 tháng 1, 2019 205a 3
43 7 "Pace Makes Waste" 26 tháng 1, 2019 205b 3
44 8 "Cake 'Splosion!" 2 tháng 2, 2019 206a 3
45 9 "Lady Krillers" 2 tháng 2, 2019 206b 3
46 10 "Doof's Day Out" 9 tháng 2, 2019 207a 3
47 11 "Disco Do-Over" 9 tháng 2, 2019 207b 3
48 12 "The Ticking Clock" 16 tháng 2, 2019 208a 3
49 13 "Managing Murphy's Law" 16 tháng 2, 2019 208b 3
50 16 "Milo's Shadow" 23 tháng 2, 2019 210a 3
51 17 "Sick Day" 23 tháng 2, 2019 210b 3
52 14 "Field of Screams" 2 tháng 3, 2019 209a 3
53 15 "Spy Little Sister!" 2 tháng 3, 2019 209b 3
54 18 "Dog Walker, Runner, Screamer" 9 tháng 3, 2019 212a 3
55 19 "Now I Am a Murphy" 9 tháng 3, 2019 212b 3
56 20 "Freefall" 16 tháng 3, 2019 211a 4
57 21 "Milo's World" 16 tháng 3, 2019 211b 4
58 22 "Abducting Murphy's Law" 23 tháng 3, 2019 213 4
59 23 "The Goulash Legacy" 30 tháng 3, 2019 214a 4
60 24 "The Dog Who Knew Too Much" 30 tháng 3, 2019 214b 4
61 25 "Adventure Buddies" 6 tháng 4, 2019 215a 4
62 26 "Ride Along Little Doggie" 6 tháng 4, 2019 215b 4
63 27 "Look At This Ship" 13 tháng 4, 2019 216a 4
64 28 "Cast Party" 13 tháng 4, 2019 216b 4
65 29 "Safety First" 20 tháng 4, 2019 217a 4
66 30 "Cavendish Unleashed" 20 tháng 4, 2019 217b 4
67 31 "First Impressions" 27 tháng 4, 2019 218a 4
68 32 "The Speech and Debate League of Death and Destruction Cross Town Explosion Event" 27 tháng 4, 2019 218b 4
69 33 "The Mid-Afternoon Snack Club" 4 tháng 5, 2019 219a 4
70 34 "Parks and Wreck" 4 tháng 5, 2019 219b 4
71 35 "Escape" 11 tháng 5, 2019 220a 4
72 36 "Milo in Space" 11 tháng 5, 2019 220b 4
73 37 "Sphere and Loathing in Outer Space" 18 tháng 5, 2019 221 4

Thông tin cơ sở

  • Tập phim crossover của mùa 2 đã công chiếu tại Nhật Bản vào ngày 10 tháng 8, 2018, trước ngày công chiếu chính thức ở Hoa Kì.
  • Mô tả chung của mùa 2 tại một trang web Đức (được dịch thô):
Milo và những người bạn nhận được sự trợ giúp từ Phineas và Ferb cùng những gương mặt quen thuộc khác ở Danville để có thể dẹp tan mối hại do định luật Murphy gây ra. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Milo chạm trán những gương mặt mới, còn Cavendish và Dakota có định hướng mới cho mình, và vận mệnh của hai thế giới bắt đầu mất cân bằng. Chỉ có Milo và những người bạn cứng cỏi của mình có thể đẩy lùi mối hiểm họa khác còn lớn hơn nhiều.[1]
Chào mừng quay trở lại với Vùng Ba Bang, nơi mọi điều xấu có thể xảy ra, sẽ xảy ra. Milo, Melissa và Zack, với sự hợp sức của Phineas và Ferb, sẽ chống lại một cuộc xâm lược của cây hồ trăn. Sau đó, Milo và Zack trải qua một chuyến hành trình đến trường trên tuyết đầy chướng ngại, chông gai; Milo dự định sẽ chụp một bức ảnh tử tế trong ngày chụp ảnh; Amanda cùng với Milo tham gia một cuộc thi làm bánh trên truyền hình! Thêm vào đó, Doof đến làm khách tại nhà lâu dài và Sara muốn ông rời đi. Chuyện còn có thể tồi tệ hơn không?

Cước chú

x - s - t Tập phim
Mùa 1 "Going the Extra Milo" • "The Undergrounders" • "Rooting for the Enemy" • "Sunny Side Up" • "The Doctor Zone Files" • "The Note" • "Party of Peril" • "Smooth Opera-tor" • "Worked Day" • "The Wilder West" • "Family Vacation" • "Murphy's Lard" • "Secrets and Pies" • "Athledecamathalon" • "The Substitute" • "Time Out" • "We're Going to the Zoo" • "School Dance" • "Battle of the Bands" • "The Math Book" • "The Little Engine That Couldn't" • "The Llama Incident" • "Missing Milo" • "Star Struck" • "Disaster of My Dreams" • "A Clockwork Origin" • "Perchance to Sleepwalk" • "Some Like it Yacht" • "Backward to School Night" • "World Without Milo" • "The Race" • "Love Toboggan" • "The Island of Lost Dakotas" • "Fungus Among Us" • "Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" • "A Christmas Peril"
Mùa 2 "The Phineas and Ferb Effect" • "Snow Way Out" • "Teacher Feature" • "Picture Day" • "Agee Ientee Diogee" • "Game Night" • "Pace Makes Waste" • "Cake 'Splosion!" • "Lady Krillers" • "Doof's Day Out" • "Disco Do-Over" • "The Ticking Clock" • "Managing Murphy's Law" • "Milo's Shadow" • "Sick Day" • "Field of Screams" • "Spy Little Sister!" • "Dog Walker, Runner, Screamer" • "Now I Am a Murphy" • "Freefall" • "Milo's World" • "Abducting Murphy's Law" • "The Goulash Legacy" • "The Dog Who Knew Too Much" • "Adventure Buddies" • "Ride Along Little Doggie" • "Look At This Ship" • "Cast Party" • "Safety First" • "Cavendish Unleashed" • "First Impressions" • "The Speech and Debate League of Death and Destruction Cross Town Explosion Event‎" • "The Mid-Afternoon Snack Club" • "Parks and Wreck" • "Escape" • "Milo in Space" • "Sphere and Loathing in Outer Space"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.