FANDOM


Mùa 2Mùa thứ hai của chương trình Milo Murphy's Law. Mùa 2 được công bố vào ngày 29 tháng 2, 2017, sau khi đã hoàn tất phát sóng mười tập phim đầu tiên của Mùa 1. Mùa phim sẽ bắt đầu với tập phim 45 phút crossover với Phineas and Ferb, "The Phineas and Ferb Effect", nối tiếp dòng truyện hồ trăn từ các tập "The Substitute", "Missing Milo" và "Fungus Among Us".

Danh sách các tập phim

Tập số
(chương trình)
Tập số
(mùa)
Tên tập phim Disney Channel Hoa Kì Mã sản xuất iTunes
Vol. #
37 1 "The Phineas and Ferb Effect" 5 tháng 1, 2019 201/202 3
38 2 "Snow Way Out" 12 tháng 1, 2019 203a 3
39 3 "Teacher Feature" 12 tháng 1, 2019 203b 3
40 4 "Picture Day" 19 tháng 1, 2019 204a 3
41 5 "Agee Ientee Diogee" 19 tháng 1, 2019 204b 3
42 6 "Game Night" 26 tháng 1, 2019 205a 3
43 7 "Pace Makes Waste" 26 tháng 1, 2019 205b 3
44 8 "Cake 'Splosion!" 2 tháng 2, 2019 206a 3
45 9 "Lady Krillers" 2 tháng 2, 2019 206b 3
46 10 "Doof's Day Out" 9 tháng 2, 2019 207a 3
47 11 "Disco Do-Over" 9 tháng 2, 2019 207b 3
48 12 "The Ticking Clock" 16 tháng 2, 2019 208a TBA
49 13 "Managing Murphy's Law" 16 tháng 2, 2019 208b TBA
50 16 "Milo's Shadow" 23 tháng 2, 2019 210a TBA
51 17 "Sick Day" 23 tháng 2, 2019 210b TBA
52 14 "Field of Screams" 2 tháng 3, 2019 209a TBA
53 15 "Spy Little Sister!" 2 tháng 3, 2019 209b TBA
54 18 "Freefall" 9 tháng 3, 2019 211a TBA
55 19 "Milo's World" 9 tháng 3, 2019 211b TBA
56 20 "Dog Walker, Runner, Screamer" 16 tháng 3, 2019 212a TBA
57 21 "Now I Am a Murphy" 16 tháng 3, 2019 212b TBA
58 22 "Abducting Murphy's Law" 23 tháng 3, 2019 213 TBA
59 23 "The Goulash Legacy" 30 tháng 3, 2019 214a TBA
60 24 "The Dog Who Knew Too Much" 30 tháng 3, 2019 214b TBA
61 25 "Adventure Buddies" TBA 215a TBA
62 26 "Ride Along Little Doggie" TBA 215b TBA
63 27 "Look at this Ship" TBA 216a TBA
64 28 "Cast Party" TBA 216b TBA

Thông tin cơ sở

  • Tập phim crossover của mùa 2 đã công chiếu tại Nhật Bản vào ngày 10 tháng 8, 2018, trước ngày công chiếu chính thức ở Hoa Kì.
  • Mô tả chung của mùa 2 tại một trang web Đức (được dịch thô):
Milo và những người bạn nhận được sự trợ giúp từ Phineas và Ferb cùng những gương mặt quen thuộc khác ở Danville để có thể dẹp tan mối hại do định luật Murphy gây ra. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Milo chạm trán những gương mặt mới, còn Cavendish và Dakota có định hướng mới cho mình, và vận mệnh của hai thế giới bắt đầu mất cân bằng. Chỉ có Milo và những người bạn cứng cỏi của mình có thể đẩy lùi mối hiểm họa khác còn lớn hơn nhiều.[1]

Cước chú

x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Mùa 2
"Snow Way Out" | "Teacher Feature" | "Picture Day" | "Agee Ientee Diogee"
"Game Night" | "Pace Makes Waste" | "Cake 'Splosion!" | "Lady Krillers"
"Doof's Day Out" | "Disco Do-Over | "The Ticking Clock" | "Managing Murphy's Law"
"Field of Screams" | "Spy Little Sister!" | "Milo's Shadow" | "Sick Day"
"Freefall" | "Milo's World" | "Dog Walker, Runner, Screamer" | "Now I Am a Murphy"
"Abducting Murphy's Law" | "The Goulash Legacy" | "The Dog Who Knew Too Much"
"Adventure Buddies" | "Ride Along Little Doggie"
Đặc biệt
"Missing Milo" | "The Phineas and Ferb Effect"