Milo Murphy's Law Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Milo Murphy's Law Wiki Tiếng Việt

"Mister Go" là bài hát được thực hiện trong tập phim "Party of Peril" trong lúc Milo và những người bạn đua xe trong ngày sinh nhật của cậu.

Lời bài hát

I've got no time for trivial things
Gotta get up, get out into the world
Find a spot in the manor of kings,
Gonna go into the city in a whirl

I gotta go (Go!)
Oh, I'm Mister Go (Go!)
They call me Mister Go

(nhạc nền)

Oh, but you know I've gotta go (Go!)
Gotta get gone, getty gone, gone
Go

Đến lúc đua không phải của thứ lặt vặt
Phải thức tỉnh và hoà mình vào thế giới
Tìm vị trí giữa những ông vua,
Phải đi vòng quanh thế giới

Ta phải đi thôi (Đi thôi!)
Ồ, tôi là Ngài Go (Đi thôi!)
Họ gọi tôi là Mister Go

(Phần nhạc nền)

Ồ, vì bạn biết là tôi phải đi (Đi thôi!)
Phải đi, đi, đi ngay thôi

Đi nào

Thông tin cơ sở

  • Bài hát được bắt nguồn từ một bài hát của ban nhạc "Keep Left", ban nhạc cũ của Dan Povenmire và bài hát có tên là "Mister Go".

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"I've Got No Excuses"
Bài hát Tiếp theo:
"Baritone in a Deli"