FANDOM


"Murphy Family Vacation" là bài hát được hát bởi Gia đình Murphy trong tập "Family Vacation", lúc họ đang có kì nghỉ không đi đến nơi nào cả.

Lời bài hát

Well we don't know where we're going
And we've got no ETA
No itinerary, compass, map or scheduled agenda
But at least we're on our way

We've got a mini-fridge filled with electrolytes
For when we feel the need to replenish
And a funky, foreign secondhand GPS
That only speaks to us in Flemish

It's the Murphy family vacation
Delays can be expected
Even in the best of weather

The journey is the destination
We can handle complications
As long as we're together

So let's hit the road!

Chúng ta không biết mình đang đi đâu
Và không hề có ETA
Không có lộ trình, la bàn, bản đồ hay cuốn nhật trình
Nhưng ít ra thì chúng ta đã lên đường

Chúng ta có chiếc tủ lạnh nhỏ xinh đựng nước ngọt
Dành cho những lúc ta cần giải khát
Và cái GPS ngoại quốc đã dùng 2 lần
Luôn tương tác bằng tiếng Đức - Hà Lan

Đây là kì nghỉ gia đình Murphy
Chậm trễ là điều không thể tính
Dù thời tiết có tốt cỡ nào

Mỗi hành trình là điểm đến
Chúng ta có thể xoay xở những phiền toái
Chừng nào ta vẫn còn ở bên nhau

Vậy hãy lên đường nào!

Thư viện ảnh

Family Vacation Image 48
Thư viện ảnh cho Murphy Family Vacation có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Trong bài hát có một cảnh mà gia đình Murphy mặc chiếc áo len quen thuộc của Milo.

Xem thêm

Kế trước:
"I Knew It"
Bài hát Tiếp theo:
"Horseface the Equestrian Barbarian"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.