FANDOMNgài Block là một nhân vật trong bộ phim, và cũng là cấp trên của Balthazar CavendishVinnie Dakota. Ông ấy đặc biệt rất thích quả hồ trăn, cho nên họ mới phải du hành thời gian để bảo vệ quả hồ trăn cho ông ấy.

Thư viện ảnh

MrBlock
Thư viện ảnh cho Ngài Block có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Xuất hiện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.