FANDOM


Mr. Block là một nhân vật trong bộ phim, và cũng là cấp trên của Balthazar CavendishVinnie Dakota. Ông ấy đặc biệt rất thích quả hồ trăn, cho nên họ mới phải du hành thời gian để bảo vệ quả hồ trăn cho ông ấy.

Xuất hiện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.