FANDOM


"No Day Like a Snow Day" là một bài hát Mùa 2 nằm trong tập phim "Snow Way Out". Bài hát được chơi trong lúc Milo và Zack mắc kẹt trong quả cầu tuyết và lăn vòng quanh đường đến trường.

Lời bài hát

It doesn't matter whether the weather is glum
If we're out in it together then we'll have a good time
Under heavy cloud cover or under the sun
There's no way that we'll suffer from having fun

There's no day like a snow day for having fun

Out here on a warm... [...]

On sled or skis or snowshoes, we're getting around
We're slipping and we're sliding 'cross the icy ground
Dispersing condensation is second to none
There's no day like a snow day for
Having fun

Mặc kệ cho thời tiết có ủ rũ hay không
Miễn là chúng ta đi cùng nhau và có thời gian vui vẻ
Dưới đám mây nặng trĩu hay dưới ánh mặt trời
Không có gì là không thể buồn bã trong hôm nay

Không có ngày nào vui bằng ngày tuyết rơi

[...]

Xe, ván trượt hay ủng tuyết, chúng ta đi dạo quanh
Ta lướt qua và trượt trên nền đất tuyết
Những lời lẽ cô đọng không là gì cả
Chẳng ngày nào vui hơn bằng
Ngày tuyết rơi

Thư viện ảnh

Snow Way Out (72)
Thư viện ảnh cho No Day Like a Snow Day có thể được xem tại đây.
Kế trước:
"How Do I Do It?"
Bài hát Tiếp theo:
"He's Coming Up"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.