FANDOM


"On the Open Sea" là bài hát được hát lúc du thuyền đang mất kiểm soát trong tập "Some Like it Yacht". Một con chim bồ nông quấy rồi Huấn luyện viên, người lái du thuyền, khiến nó hướng thẳng đến một hòn đảo và làm du thuyền mắc cạn tại đó.

Lời bài hát

You got the breeze in your hair,
And the sweet salt air,
When you're out on the open sea.
You can be my first mate,
'Cause my ship is in shape
Won't you come take a trip with me?

We've got nothing to lose
Let's just go for a cruise
I can teach you ichthyology
Just sailing along with me on the open sea

Just sailing along with me on the open...


Kế trước:
"I'm Taking a Stroll"
Bài hát Tiếp theo:
"From Here to There"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.