FANDOM


Ông Chase là cha của Melissa hiện đang là Trưởng phòng Cứu hoả.

Tính cách

Ông Chase rất tự hào về nghề lính cứu hoả cũng như quá khứ của nó.

Ngoại hình

Ông Chase có ngoại hình to cao, mắt xanh và tóc nâu. Ông thường mặc đồng phục lính cứu hoả.

Các mối quan hệ

Melissa Chase

Ông Chase rất quan tâm đến con gái. Ông muốn chắc chắn rằng con gái ông biết cách làm mọi thứ, thể hiện khi ông chỉ con gái cách lái xe.

Milo Murphy

Ông Chase khá bối rối với Milo, ông hay lo lắng khi cậu ở gần.

Thư viện ảnh

Screenshot (4374)
Thư viện ảnh cho Richard Chase có thể được xem tại đây.

Xuất hiện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.