FANDOMRobert Forrest Hughes là nhà sản xuất và là đạo diễn của chương trình Milo Murphy's Law. Trước đó, ông là nhà sản xuất, đạo diễn, và nhà soạn nhạc của chương trình Phineas and Ferb.

Tập phim do ông đạo diễn

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.