FANDOM


"Safety Car" là bài hát được thực hiện trong tập phim Mùa 2, "Pace Makes Waste". Trong bài hát, chiếc xe an toàn do Elliot điều khiển cùng với Milo phóng nhanh và đưa các tay đua qua nhiều nơi.

Lời bài hát

If you're in a motor sporting event,
And you've already got your parents' consent
You need a vehicle that's gonna prevent
Any unnecessary accident
To protect the other cars in the race
There's only one that's gonna live it the pace

Come on!

Safety car, safety car,
If you ain't following me, you don't know where you are
You better keep me in your sights or you will start to lapse
Look me up right before you see the yellow flag
If you wanna put a trophy up there on your shelf
You better check yourself before you wreck yourself

S-A-F-E-T-Y C-A-R
Safety car, safety car
S-A-F-E-T-Y C-A-R
Safety car, safety car

Safety car

Nếu một hôm, bạn tham gia một sự kiện đua xe
Hãy chắc rằng bạn được bố mẹ tán thành
Bạn sẽ cần một chiếc xe có thể tránh
Mọi vụ tai nạn không đáng có
Để bảo vệ những chiếc xe khác trên trường đua
Chỉ có một chiếc xe có thể làm điều đó

Đi nào!

Xe an toàn, xe an toàn
Nếu không theo kịp tôi thì chắc bạn đã lạc rồi
Cứ nghĩ đến tôi nếu bạn không muốn lạc lối
Đó là cách duy nhất để bạn thấy lá cờ về đích
Nếu bạn muốn có cúp treo lên kệ của mình
Hãy kiểm điểm bản thân trước khi hủy hoại chính mình

X-E A-N T-O-À-N
Xe an toàn, xe an toàn
X-E A-N T-O-À-N
Xe an toàn, xe an toàn

Xe an toàn

Thư viện ảnh

Pace Makes Waste (150)
Thư viện ảnh cho Safety Car có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Những địa điểm như Thế giới Mỡ lợn hay Đường đua xe cỡ nhỏ xuất hiện lại lần nữa. ("Party of Peril", "Murphy's Lard")
Kế trước:
"Game Night"
Bài hát Tiếp theo:
"Cake 'Splosion"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.