FANDOM


"Safety Czar" là một bài hát nằm trong giấc mơ của Elliot trong tập phim "Disaster of My Dreams". Elliot mơ mình là một giám sát viên an toàn trường trung học tuyệt nhất mọi thời đại, bằng cách trình diễn một bài hát jazz với chủ đề an toàn cùng với những ca sĩ hát nền.

Lời bài hát

Elliot: Ever since I was hall monitor and wore that safety vest
All the other kids in school were jealous, said I was obsessed
But what you see is what you get, there's nothing more to go on
With me, it's safety first and second, third and forth, and so on

I'm no friend to careless living - danger's biggest enemy
I'm a soldier in the war on accidental injury-y-Y!

Ca sĩ hát bè: (He's the cautious king, he's the safety czar)
Elliot: I'm the being careful superstar!
Ca sĩ hát bè: (He's an advocate for living hazard free)
Elliot: That's me
Ca sĩ hát bè: (So when it comes to cautious living)
Elliot: There's a lot of free advice I'm giving!
Elliot và ca sĩ hát bè: Gotta non-slip, flame-retardant, high-reflective, shatterproof philosophy

Elliot: If you're looking for a safety czar, that's me!!

Ca sĩ hát bè: (Yes, if you're looking for a safety czar)
Elliot: Just think of me as life's pace car
Elliot và ca sĩ hát bè: If you're looking for a safety czar!

Thông tin cơ sở

  • Đây là bài hát đầu tiên Elliot được hát trong chương trình.
  • Đây là bài hát thứ hai có những ca sĩ nữ hát bè. ("Rooting for the Enemy")
Kế trước:
"Hoverboard Theme"
Bài hát Tiếp theo:
"Just Roll With It"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.