FANDOMScott D. Peterson là nhà giám sát kịch bản và là tác giả kịch bản trong chương trình Milo Murphy's Law. Ông trước đó cũng là nhà giám sát và tác giả kịch bản trong chương trình Phineas and Ferb.

Tập phim do ông viết kịch bản

Cước chú

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.