FANDOMSkatin' and Dancin' là một bài hát được chơi trong tập phim Mùa 2, "Disco Do-Over"

Lời bài hát

Skating and dancing
With dancing
And skating

Skating and dancing
Skating and dancing
Ahhhh

Skating and dancing
Dancing and skating
Yeah

Chúng ta trượt băng và nhảy
Ta nhảy múa
Giò trượt băng

Thư viện ảnh

Disco Do-Over (138)
Thư viện ảnh cho Skatin' and Dancin' có thể được xem tại đây.
Kế trước:
"We Gotta Drive"
Bài hát Tiếp theo:
"Ticking Away"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.