FANDOM


Nhập văn bản của lời thoại tại đây, không cần để dấu ngoặc kép.


Milo và Zack gặp phải những chướng ngại nguy hiểm - chướng ngại liên quan đến tuyết trong một ngày đến trường. Bradley và Melissa một lần nữa cá cược xem liệu họ có đến trường được kịp lúc hay không.

Tóm tắt cốt truyện

Lời thoại

Để xem lời thoại chi tiết của tập phim "Snow Way Out", nhấn vào đây.

Thư viện ảnh

Snow Way Out title card
Thư viện ảnh cho Snow Way Out có thể được xem tại đây.

Bài hát

Lời thoại đáng nhớ

Ví dụ: Đặt lời thoại đáng nhớ vào đây.


Nêu cần giải thích cho lời thoại, dùng tag sub.

Tên: Ví dụ cho lời thoại đáng nhớ.
Ví dụ: Nếu có nhiều lời thoại đáng nhớ, dùng nhiều hộp thoai khác nhau
Tên: Lời thoại có hai dòng nên xuống dòng thay vì dùng "|".
Ví dụ: Lời thoại một dòng cũng dùng bản mẫu hộp thoại

Thông tin cơ sở

  • Tập phim được bắt chước theo tập đầu tiên của chương trình, "Going the Extra Milo". Bổi cảnh được lấy vào tháng 12 thay vì vào ngày đầu tiên đi học.
  • Sara được nhắc đến trong tập này, khi Doof mang nhầm đồ ăn trưa của cô cho Milo.

Thông tin phát hành

  • Tiêu đề và mô tả của tập phim được tiết lộ trên Disney XD Đức.[1]

Công chiếu toàn cầu

  • 11 tháng 9, 2018 (Disney XD Đức, Tây Ban Nha)
  • 12 tháng 9, 2018 (Disney XD Vương quốc Anh)
  • 5 tháng 11, 2018 (Disney Channel Ấn Độ)
  • 16 tháng 12, 2018 (Disney Channel Nhật Bản)

Lỗi

Nối tiếp

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"The Phineas and Ferb Effect"
Tập phim Tiếp theo:
"Teacher Feature"
x - s - t Tập phim
Mùa 1 "Going the Extra Milo" • "The Undergrounders" • "Rooting for the Enemy" • "Sunny Side Up" • "The Doctor Zone Files" • "The Note" • "Party of Peril" • "Smooth Opera-tor" • "Worked Day" • "The Wilder West" • "Family Vacation" • "Murphy's Lard" • "Secrets and Pies" • "Athledecamathalon" • "The Substitute" • "Time Out" • "We're Going to the Zoo" • "School Dance" • "Battle of the Bands" • "The Math Book" • "The Little Engine That Couldn't" • "The Llama Incident" • "Missing Milo" • "Star Struck" • "Disaster of My Dreams" • "A Clockwork Origin" • "Perchance to Sleepwalk" • "Some Like it Yacht" • "Backward to School Night" • "World Without Milo" • "The Race" • "Love Toboggan" • "The Island of Lost Dakotas" • "Fungus Among Us" • "Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" • "A Christmas Peril"
Mùa 2 "The Phineas and Ferb Effect" • "Snow Way Out" • "Teacher Feature" • "Picture Day" • "Agee Ientee Diogee" • "Game Night" • "Pace Makes Waste" • "Cake 'Splosion!" • "Lady Krillers" • "Doof's Day Out" • "Disco Do-Over" • "The Ticking Clock" • "Managing Murphy's Law" • "Milo's Shadow" • "Sick Day" • "Field of Screams" • "Spy Little Sister!" • "Dog Walker, Runner, Screamer" • "Now I Am a Murphy" • "Freefall" • "Milo's World" • "Abducting Murphy's Law" • "The Goulash Legacy" • "The Dog Who Knew Too Much" • "Adventure Buddies" • "Ride Along Little Doggie" • "Look At This Ship" • "Cast Party" • "Safety First" • "Cavendish Unleashed" • "First Impressions" • "The Speech and Debate League of Death and Destruction Cross Town Explosion Event‎" • "The Mid-Afternoon Snack Club" • "Parks and Wreck" • "Escape" • "Milo in Space" • "Sphere and Loathing in Outer Space"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.